/ РИСОВ-Русе
Експертите на РИОСВ-Русе провериха 139 обекта от контролираната територия. Общият брой на проверките е 149, от които по план са 80, а извънредните - 69.

Не са установени нарушения в природна забележителност „Пещерата Орлова чука“

За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 63 предписания. За установени административни нарушения през март на Закона за опазване на околната среда и специалните закони на виновните са съставени 11 акта.

Директорът на екоинспекцията е издал 6 наказателни постановления на обща стойност 1 000 лв. Общо събраната сума по наложени глоби и санкции е 15 400 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 9 959, 34 лв. От НАП са събрани 550 лв. по издадени и влезли в сила наказателни постановления.

Експертите на РИОСВ-Русе започват проверки за чистота на населените места

Акцент на контролната дейност през март са проверките на автосервизи, автоморги и населени места, както и на лицата, притежаващи регистрационни и разрешителни документи за дейности с отпадъци.

През април продължават по график проверките за почистване на дерета и корита на реки, както и на сервитутите на общинските пътни мрежи. Пълният текст на отчета за месец март е публикуван на интернет страницата на РИОСВ на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html