/ DarikNews.bg, архив
Експерти на РИОСВ-Русе започват от днес проверки за чистотата на населени места, реки и дерета. Те ще се извършват по предварително определен график в контролираната от Екоинспекцията територия. Проверките ще продължат до края на март.

Екоинспекцията глоби Хлебна мая заради замърсяване на река Дунав

Преди месец до общинските кметове са изпратени писма с предписания да се почистят замърсените терени в срок до 20 март. Напоследък зачестяват сигналите за запалени или тлеещи сметища в населените места. 

Направиха проверка в „Оргахим“ АД във връзка с ново инвестиционно предложение

От РИОСВ напомнят, че съгласно нормативните документи отпадъците се изхвърлят в контейнерите, откъдето кметовете са длъжни да организират сметосъбиране и сметоизвозване до съответните регионални депа за отпадъци. Законът категорично забранява изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места или изгарянето им.

За това наказателна отговорност носят кметовете на общини и  населени места.