/ РИСОВ-Русе
Биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ представиха експерти на РИОСВ-Русе пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе в Биосферен парк „Централен Балкан“, в периода 21-28 юли.   

Провериха състоянието на вековните дървета в двора на църквата „Света Троица“ в Русе

Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с МОСВ, Регионалният офис на UNESCO във Венеция, общините Троян и Карлово и местни био-ферми, винарни и хотели.

Записани са цифрови координати на защитено растение в Русенска област

Програмата на форума включваше теоретична и практическа част, както и работа по групи. По време на сесиите бяха представени Програма МАВ, политиките за управление, устойчиво земеделие, брандинг и маркетинг на биосферните паркове.

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Участниците посетиха разнообразни обекти - био ферми, еко-хотели, културно-исторически забележителности, еко-пътеки и други, които са чудесни примери за бизнес и устойчиво развитие в района на биосферните паркове.

РИОСВ-Русе призовава да не се берат диворастящи пролетни цветя

Биосферен парк „Сребърна“, заедно с „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“
бяха официално сертифицирани през 2017 г., в уверение, че защитените територии покриват новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на UNESCO. 

Започна размножителният период на къдроглавите пеликани в „Сребърна“

Концепцията на биосферните паркове надгражда идеята на основната „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите до „функция на развитието“, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.