/ Русенски университет
На 10 май, от 9:30 до 10:00 часа в зала 2.101 чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”, ще посрещне делегации от Германия и Румъния. 

Фестивал на чуждестранните студенти се проведе в Русенския университет за 16-ти пореден път

Те включват представители на Федералното министерство за семейството, жените, възрастните хора и младежта в Германия, Дунавската мрежа за Европа (ДАНЕТ), Института за виртуално и реално обучение на възрастни към университета (ILEU) в Улм, Германия, Немската федерална асоциация на организациите на възрастните граждани, Федерално сдружение на бюра за възрастни, Германия, Университета за третата възраст към Университета "Дунаре де Жос" в Галац и Лигата на писателите в Тимишоара, Румъния.

Русенският университет посреща за първи път преподаватели и студенти от Виетнам по програмата Еразъм +

От България участват представители на съюзи на пенсионерите от различни области, Платформа АГОРА, Националният Български университет-трета възраст, Центърът за ромски майки в България и Югоизточна Европа, Асоциацията Съвременни читалища и други.

Разширяване на сътрудничеството между Висше петролно училище-Баку и Русенския университет

Делегатите ще участват в международния семинар Обучение и доброволчество в третата възраст - нови перспективи за България, Румъния и Германия, организиран от г-жа Кармен Щаделхофер, президент на ILEU и ДАНЕТ.

Как образованието и дигитализацията в третата възраст могат да допринесат за засилване ангажираността на възрастните хора? Участниците ще споделят опита на своите организации и ще се учат от практическите примери в другите страни.

Среща с работодатели във факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет

Семинарът ще бъде придружен от посещение на Община Сливо Поле за запознаване с опита на най-успешната община в България за работа с възрастните хора. На брега на Дунава ще се месят и пекат врабчета от тесто като знак на приятелство, уважение и сътрудничество между всички хора от европейските държави.

За гостите ще бъде организирано посещение на културни и исторически забележителности и на клуб на пенсионерите в гр. Русе. През 2019-2021 г. Русенският университет ще продължи своята активна дейност в обучение на хора от третата възраст чрез нови три Еразъм проекта и един проект на щата Баден-Вюнтенберг, Германия, за запазване и разпространение на нематериалното културно историческо наследство на България.