/ Русенски университет
В Русенския университет "Ангел Кънчев" за 11-ти пореден път се проведе среща на работодателите със студентите от факултет "Бизнес и мениджмънт", в рамките на „Дните на кариерата 2019“. Организатори на събитието са Русенският университет,  съвместно с Русенска търговско-индустриална камара.

Срещата с работодатели във факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет

Срещата беше официално открита от ректора чл. кор. проф. Христо Белоев. Той отбеляза, че факултет „Бизнес и мениджмънт“ ежедневно работи с бизнеса, държавните и неправителствени институции от региона и цялата страна. Това е задължително за създаване на кадри, отговарящи на съвременния изключително динамичен пазар на труда, добави той.  

Русенският университет ще бъде домакин на модула „Иновации и креативност за живота- IC4Life“

Деканът на факултет „Бизнес и мениджмънт“ доц. Александър Петков допълни, че взаимодействието между студентите и работодателите е важно не само заради реализацията на студентите, но и заради начина, по който университетът е представен в обществото.

Изпълнителният директор на Русенска търговско-индустриална камара Милен Добрев е възпитаник на Русенската Алма Матер, специалност Европеистика. Той сподели, че голяма част от екипа му се състои от възпитаници на Русенския университет, което е и една от основните задачи на камарата – да опосредства връзката между учебните заведения и бизнеса.

Събитието започна с представяне на бакалавърските и магистърските специалности, предлагани във факултет „Бизнес и мениджмънт“. Очаква се през следващата академична година да започне обучение по нова бакалавърска степен „Дигитален мениджмънт и иновации“, по която в момента тече акредитация.

Иновационен лагер за ученици се провежда в Русенския университет

Поздравителни адреси от името на г-н Галин Григоров - Областен управител на Област Русе бяха връчени на ректора на Русенския университет и на изпълнителния директор на Русенска търговско-индустриална камара.

В срещата участваха представители на Областна администрация Русе, „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД, дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе , дирекция „Бюро по труда“ – Русе, "Европа директно" - Русе, Българо-Румънска търговско-промишлена палата, МЕДИКОН ЕООД.

Нова специалност ще има във видинския филиал на Русенския университет

По време на събитието Русенска търговско-индустриална камара представи проект 16.4.2.050 „CBC LABORLAB - Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар“ ROBG - 142, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

В заключителната част от форума се проведоха неформални срещи между студенти и работодатели.