/ Община Видин
Нова специалност “Начална и предучилищна педагогика” се разкрива във видинския филиал на Русенския университет. За нея ще може да се кандидатства през новата академична 2019/2020 г. Новината съобщи днес Момчил Станков – директор на филиала във Видин. Той разясни, че по закон 50 % от отпуснатите бройки могат да бъдат заети от явилите се на предварителните изпити, които се провеждат в момента, а останалите две свободни дати за тях са 6 и 20 април.

Създават Северозападен регионален борд „Образование-бизнес” между три области

Редовната сесия на кандидатстудентския изпит е на 6 юли: „Хубавата новина, която е и повод за днешната пресконференция е разкриването на новата специалност „Начална и предучилищна педагогика“. До края на седмицата ше имаме разрешението за нейното стартиране.

Квотата за нея е 20 бройки. Това е едно добро начало да се развиваме в по-широк спектър“ – каза административният директор и допълни, че Русенски университет „Ангел Кънчев“ е един гъвкав университ, който отговаря на нуждите от различни кадри. 

Кметът на Видин Огнян Ценков изказа своето удовлетворение от факта, че висшето учебно заведение в града се развива добре и броят на студентите продължава да расте: “Това е следствие от високото качество на обучение и разнообразните специалности, които младите хора могат да избират.

Супермодерно устройство в помощ на незрящи лица бе представено във Враца

В момента във Филиала учат 435 студенти. Миналата година бяха въведени и магистърски програми. Разкриването на висше учебно заведение в нашия град е невероятна възможност за развитие на Видинския край, за задържането и привличането на млади хора не само от региона, но и от цялата страна, както и от съседните държави Сърбия и Румъния. Призовавам всички, които имат намерение да продължат образованието си във висши училища, да изберат нашия филиал!“.

Ценков каза още, че Община Видин ще продължава да подкрепя филиала и студентите, обучаващи се в него, със средства от бюджета на Общината за изплащането на семестриални такси, съгласно правилата, изготвени през първата академична година. 

Кметът отбеляза, че едно от потвържденията за правилната посока на развитие на Филиала е високата оценка от акредитацията, която той получи през 2018 година –  9,42. Огнян Ценков подчерта, че това е резултат от общите усилия на местна, държавна власт, реалния сектор, гражданското общество и неправителствените организации.