/ Община Враца
Кметът на Враца Калин Каменов подкрепя въвеждането на високотехнологичен продукт, в полза на хора със зрителни увреждания, както и да бъде отпусната субсидия за неговото закупуване. Това стана ясно на проведена среща във Враца, на която бе представено модерно медицинско устройство, с което се компенсира липсата на зрение в незрящи хора.

Нова специалност ще има във видинския филиал на Русенския университет

На срещата, която се проведе в Заседателната зала на Община Враца, присъстваха кметът Калин Каменов, заместник-кметът Петя Долапчиева, председателят на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ -  д-р Иван Янев, председателят на общинската структура на Съюза на слепите в България - Илияна Киркова, директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ Галина Статкова, председателят на НПО Вестители 2007 – Хрисим Чучков, представители на фирмата-производител, на Български Червен кръст, на Турския Червен полумесец, на бизнеса от Враца, експерти.

Демонстрация на високотехнологичното устройство бе представена от д-р Иван Янев, който обясни, че то е разработено в Израел и помага на незрящите да имат пълноценен живот. Модерната технология OrCam MyEye (Моето око) е с размерите на по-голяма флашка и може да се прикрепи към рамката на очила. С устройството човек със зрителни проблеми може да чете, да разпознава лица, да идентифицира продукти, баркодове, цветове. То може още да засича банкноти, имена на улици и светофарни уредби.

Създават Северозападен регионален борд „Образование-бизнес” между три области

Представителят на компанията-производител поясни, че вече са проведени разговори с народни представители, които да внесат искане в Народното събрание, закупуването на устройството да се поема от държавата и по този начин повече хора със зрителни проблеми да могат да се социализират отново в обществото.

Кметът Калин Каменов заяви, че подкрепя инициативата и поема ангажимент да внесе предложение в Общинския съвет за разкриване на фонд, чрез който да се отпускат средства на незрящи лица за закупуването на високотехнологичното устройство. „Фондът може да бъде и смесен, като в него да се включат и дарители. Ще бъдат разработени и критерии, по които да се кандидатства за необходимото финансиране“ - допълни още кметът на Община Враца.