/ Русенски университет
На едноседмично посещение в Русенския университет са преподаватели от Висше петролно училище-Баку, Азърбайджан. За първи път, през тази академична година, Русенският университет получи финансиране за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + с Азърбайджан.

Асистент към Ханойския университет, Виетнам защити докторска степен в Русенския университет

В резултат на това, ръководител катедра „Автоматизация на инженерните процеси“ - доц. Найла Аллахведиева и доц. Сюлейман Сюлейманидзе са на едноседмично посещение в Русе. Сътрудничеството между двата университета стартира още през 2014 г. с подписването на двустранен договор.

Среща с работодатели във факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет

Чрез него Висшето петролно училище в Баку приема за обучение на своите студенти учебния план на бакалавърската специалност „Компютърно управление и автоматика“ от катедра „Автоматика и мехатроника“, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет.

Русенският университет ще бъде домакин на модула „Иновации и креативност за живота- IC4Life“

Преподавателите от Русенската Алма Матер са разработили всички учебни материали по дисциплините в учебния план на специалността на английски език. Програмата на визитата включва работни посещения, провеждане на обучителен семинар, срещи с ръководството на университета.

По време на една от срещите, с ректора - чл. кор. проф. д.т.н. проф. Христо Белоев беше обсъдена възможността за задълбочаване на сътрудничеството между двете институции, чрез разработването на магистърска програма с перспектива за получаване на двойна диплома.