Фестивал на чуждестранните студенти се проведе в Русенския университет за 16-ти пореден път

Фестивал на чуждестранните студенти
Фестивал на чуждестранните студенти
Днес за 16-ти пореден път се проведе Фестивалът на чуждестранните студенти, обучаващи се в Русенския университет. Традиционният празник обедини участниците с идеята да бъдат „заедно в различията“ си, да застанат на една сцена, да пеят и танцуват заедно, да презентират родните си страни, и да докажат, че младостта, любовта, песните и танците са отвъд всякакви граници и различия. Тази година празничният концерт беше посветен на Деня на победата и Деня на Европа – 9 май. На сцената се качиха 59 участници, от които 42 са чуждестранни студенти, провеждащи цялото си обучение в Русенския университет (бакалавърска или магистърска степен), както и 17 обменни студенти по програмата Еразъм+, които са в русенската Алма Матер за един семестър на обучение или практика. Държавите, чиято култура беше представена, са от целия свят - Австрия, Виетнам, Гърция, Колумбия, Индия, Молдова, Пакистан, Турция, Украйна, Румъния, Грузия и Китай. Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев даде официално начало на празника и благодари на студентите, че ни правят съпричастни към тяхната култура, изкуство и обичаи. Той ги увери, че университет е техен втори дом и цялото академично ръководство, както и всички преподаватели и служители са си поставили за задача да ги накарат да се чувстват добре в Русенския университет, град Русе и България. Проф. Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни студенти“ поздрави участниците за това, че с всяка изминала година стават все по-добри, единни и идейни в своите представяния и пожела на гостите хубаво насторение. На сцената на Канев център бяха представени разнообразни изпълнения, които смело заявиха „Ние сме светът!“. Гости на празничния концерт бяха академичното ръководство на университета, декани, преподаватели, служители, представители на неправителствени организации, граждани на гр. Русе.