/ Община Русе

Четири учебни предприятия от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ в Русе ще вземат участие в ТФ ФЕСТ 2019 ХХII Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ като част от Международен панаир-Пловдив, който ще се проведе от 17 до 19 април.

Стартира онлайн конкурс за видеоклип  на тема „Имам бизнес идея!“

Това са УП „Дунавско село“ ООД, с ръководител Десислава Игнатова - учител по икономически дисциплини, УП „Соларис 13“ ООД, с ръководител Румяна Ценева - старши учител по икономически дисциплини, УП „Еко хостинг“ ООД, с ръководител Росица Мицова - старши учител по икономически дисциплини и УП „Ла Канго“ ООД, с ръководител Блажена Абаджиева - старши учител по икономически дисциплини.

Разширяване на сътрудничеството между Висше петролно училище-Баку и Русенския университет

Те извоюваха това правото си да заминат за  Пловдив, след като се представиха отлично на училищния панаир на учебно-тренировъчните предприятия, който се проведе на 21 февруари 2019 година. В него взеха участие 11 отбора от XI и от XII клас, които показаха своите творчески идеи в сферата на предприемачеството.

Представянето на русенските учебни предприятия в Пловдив се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и Фондация „Русе – град на свободния дух“.

ТФ ФЕСТ 2019 ХХII Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ е много важен международен форум, който предоставя възможност, път и посока за изява на ученици и същевременно привлича вниманието на утвърдени и прохождащи предприемачи към нашия регион Русе.

Русе е най-добрият град за живеене в България за 2018 г.


Това е един от вариантите за директна среща на младите мениджъри - ученици от български и чуждестранни училища с представители на вече утвърдения бизнес. По този начин се укрепва идеята за развитие на българския бизнес по области и се дава шанс на бъдещи ръководители и финансисти да докажат себе си.

Учебните предприятия са иновативна форма на обучение, в която младите икономисти усъвършенстват умения на 21 век - генериране на бизнес идеи и управленски модели на поведение, използване на технологии, умение за сътрудничество, лидерство и инициативност, критическо и творческо мислене, поемане на риск.

Учебните предприятия са своеобразна мотивираща ролева игра, която е полезна за всички участници - ученици, учители и спомоществователи. В нея, благодарение на своите преподаватели и дарители, бъдещите предприемачи умело изявяват творческия си потенциал и успешно съчетават знанията по общообразователна и по професионална подготовка в конкретни практически ситуации.