/ ОИЦ-Русе
Областният информационен център-Русе стартира онлайн конкурс за видеоклип на тема „Имам бизнес идея!“. Той се организира от Централното координационно звено в администрацията на Министерски съвет и на Мрежата от 27 ОИЦ в страната.

Германска компания с намерение да инвестира в Русе

Конкурсът е част от Общата инициатива на Мрежата за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове и от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019“. 

В конкурса могат да участват ученици от 14 до 18 години. Участниците трябва да направят видеоклип с продължителност до 2 минути, в който да представят своята бизнес идея. Тя трябва да е творческа, оригинална и иновативна, да има потенциал за развитие, да е ясно и точно формулирана. Освен това е важно идеята да бъде представена логически последователно и интересно. 

Видеоклипът трябва да бъде изпратен до 12 май. като СЪОБЩЕНИЕ (MESSAGЕ) към създаденото за целта събитие на страницата на Областен информационен център – Русе във Фейсбук. З

адължително клипът трябва да бъде придружен от трите имена на участника, клас, училище, населено място, телефон и адрес на електронна поща, необходими за връзка, както и от декларация по образец, попълнена от родител.

Изложба на европейски проекти показва ОИЦ – Русе на Централния пазар

Подробните условия на конкурса и декларацията ще намерите на линкове, публикувани в събитието: за регламента -https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/Reglament_konkurs_2019.pdf и за декларацията - https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/Deklaracia%20za%20informirano%20suglasie.pdf

Всички получени видео клипове на русенските участници ще бъдат публикувани в събитието на страницата на ОИЦ-Русе на 13 май 2019 г. От тази дата до 23 май 2019 г. включително ще може да се гласува за видео клиповете с харесвания (лайкове).

Ще се отчитат само реални харесвания на клипа в събитието. Използването на скриптове за изкуствено повишаване на лайкове, купуването или манипулиране им по какъвто и да било начин, води до дисквалификация или репортване, съобразно стандартите на Фейсбук. 

Първите десет, които съберат най-много харесвания, ще бъдат наградени със спийкъри (безжични тонколонки) . От тях първите двама ще бъдат наградени и с посещение в София Тех Парк, където ще се запознаят с вече успели предприемачи и техните бизнес идеи.

Обявяването на победителите и награждаването ще се проведе от 28 май до 1 юни. Резултатите ще могат да се видят на фейсбук страницата на ОИЦ-Русе и на Единния информационен портал за ЕСИФ - www.eufunds.bg.