/ iStock/Getty Images
"Спортните клубове в община Разград могат да кандидатстват за финансова помощ", съобщи главният експерт в общината Валери Бойчев.

Председателите на клубовете, развиващи тренировъчна, състезателна и спортно-туристическа дейност на територията на общината трябва да депозират заявленията за подпомагане до 20 декември. Документите се подават в деловодството на общината.

Към заявленията трябва да бъдат приложени и протоколи от проведените спортни мероприятия и състезания през изминалата календарна година, постигнатите резултати от състезателите и други.

Община Разград ще подпомогне финансово 21 читалища

Комисия, назначена със заповед на кмета, ще обобщи резултатите и ще извърши разпределението на средствата до 10 януари. Спортните клубове и туристическите дружества, които пропуснат срока за кандидатстване, както и тези, които не отговарят на условията за финансово подпомагане съгласно Наредбата, няма да могат да ползват субсидия.

Освен това клубовете и дружествата, които не са отчели получените финансови средства, преведени по траншове до 12 декември ще бъдат лишени от подпомагане.

През настоящата година субсидии са получили общо 16 клуба, като размерите на средствата са изчислени според специално разработена система за точкуване.

Данните от разшифровката на разходите на дейност "Спортни бази и спорт за всички" показват, че в бюджета за 2021 година на община Разград общата сума на субсидията на спортните клубове е била в размер на 141 000 лева.
БТА