/ iStock/Getty Images
Над 560 000 лева ще бъдат инвестирани в модернизация и ремонт на сградния фонд на три културни институции в Разград, съобщиха от Областния информационен център.

Общината вече е обявила обществени поръчки за избор на изпълнители на ремонтите на обектите. Строителните дейности ще се извършват по проект за енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството.

Улица „Паркова” в Разград отново става пешеходна зона

Предвижда се със средствата по проекта да бъде подменена вътрешната и външна дограма на Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев", да се ремонтират настилките около сградата и във вътрешния двор.

Ще бъде положена топлоизолация на външните стени на сградата и ще се подменят отоплителната и ел. инсталации. Планирано е да бъде ремонтиран и покривът на сградата.

В Етнографския музей освен хидро- и топлоизолация се предвижда да се реновира съществуващата дървена пергола. Строителните дейности включват и изграждане на нова тротоарна настилка около сградата, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

Третият обект е Музикалната школа "Илия Бърнев", където се планира цялостна реконструкция. Предстои подмяна на вътрешна дограма, боядисване на стени и тавани, хидроизолация на сутеренния етаж, топлоизолация на външните стени и покрива, подмяна на дограма.

Предвидени са доставка и монтаж на платформен лифт за хора с увреждания.  
БТА