/ ThinkStock/Getty Images
Община Разград ще подпомогне финансово 21 читалища, съобщиха от Общината.

Инвестират над 560 000 лв. за ремонт на три културни институции в Разград

Заделените за настоящата година средства в общинския бюджет в подкрепа на читалищната дейност са в размер на 10 000 лева. Културните институции ще използват парите за закупуване на музикални инструменти, озвучителна и осветителна техника, компютри, както и за носии, сценично облекло и реквизити.

Предвид динамичната пандемична обстановка, налаганите ограничителни мерки и трудностите в дейността на читалищата в последните две години при провеждане на събития, не са постъпили проекти за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти.

В трудните две години на пандемия читалищата в Община Разград остават основни духовни средища, въпреки затворените си пространства и ограниченията. Чрез подкрепата на местната управа те успяват да изпълняват своята най-важна мисия по опазване, съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо наследство.

Инвестират над 1 580 000 лева в ремонт на булевард в Разград

Освен това процедурата формира у читалищните секретари капацитет за осъществяване на проектна дейност и им дава по-добро самочувствие и увереност при кандидатстване с проекти и от други източници.

Чрез процедурата за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград за периода от 2018 до 2021 година е подобрено техническото обезпечаване на културните институции в региона, обновен е сценичният гардероб, подобрена е материално-техническата база.
БТА