/ iStock/Getty Images
Конкурс "предизвиква" възпитаниците на училищата в община Разград да разкажат за най-интересните си дейности в клас, съобщха от Общината.

Надпреварата се организира за втора поредна година от общината и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Идеята е учениците по класове да организират различни дейности, свързани със специалните празнични дни от Позитивния превантивен календар на комисията.

Разградската библиотека подарява читателски карти за Деня на будителите

Под формата на текст, чрез снимки или видеоклип, децата могат да представят как са отбелязали дните на добротата, на толерантността, на щастието, на приятелството. Те могат да разкажат какви атрактивни начини са приложили, за да покажат отговорност към природата, към традициите и обичаите, как са станали по-задружни и толерантни към другите хора.

Материалите ще се приемат на имейла на местната комисия до края на май. Ученическите колективи с най-интересни и любопитни истории ще получат награди от организаторите на инициативата.

В първото издание на конкурса участваха 20 екипа ученици от 11 училища, с 128 събития на класа, припомнят организаторите.
БТА