Изготвен е и график за работа по отстраняването на щетите в село Каравелово
Общинският съвет Карлово взе решение за създаване на Обществен съвет за управление на даренията за подпомагане пострадалото от наводненията на 2 септември население, съобщиха от Общината.

Приемат правилата за разпределяне на помощта за пострадалите в Карловско

Това стана ясно на провелото се редовно заседание в зала „Васил Караиванов“. Председателят на ОбС Доньо Тодоров представи докладната записка и поясни, че Общественият съвет е временно действащ орган, имащ за цел осигуряване на откритост, справедливост и ефективност при управлението на събраните дарения.

В него са включени: председател - представител на Община Карлово, секретар - юрист от Община Карлово; двама представители на ОбС Карлово; представител на Областна администрация-Пловдив, представител на Дирекция „Социално подпомагане“, представител на ПБЗН, кметът на село Богдан; кметът на село Каравелово, кметът на село Слатина, кметът на село Христо Даново, кметът на село Войнягово, кметът на село Розино, двама пострадали жители от село Богдан, двама пострадали жители на село Каравелово, двама пострадали жители на село Слатина и по един пострадал жител от селата Христо Даново и Войнягово.

Близо 100 къщи в Карловско може да бъдат съборени

Сесията започна с Доклад за работата на Кризисния щаб от 2 септември досега, представен от кмета на общината и председател на щаба д-р Емил Кабаиванов. Той запозна съветниците с наличните данни за щетите в пострадалите от наводненията карловски села, отчете работата по отстраняването им и припомни мащаба на наводнението.

Данните сочат, че такова природно бедствие в България не е имало поне от 70 години насам и благодарение на добрата координация в първите часове няма жертви. Кметът представи и актуална информация за даренията, постъпилите по сметката на Общината и чрез DMS кампанията.

Общо в тях до момента са събрани около 770 000 лева, които ще бъдат използвани само за нуждите на пострадалите семейства, а не за възстановяване на инфраструктурата в населените места.

"Най-сигурната публична сметка, която гарантира, че паричните средства на дарителите ще бъдат предоставени само за пострадалите хора, е тази на Община Карлово", поясни д-р Кабаиванов.

Община Карлово предупреждава: Възможни са измами и злоупотреби с дарения

Другите докладни записки, разгледани и приети от ОбС, бяха свързани с актуализация, компенсирани промени и промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2022 г., актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. и други.

Всички решения, взети на редовното заседание, ще бъдат публикувани на официалната страница на Общината в законоустановения срок.

Междувременно във връзка с постъпили запитвания на жители на село Каравелово, Кризисният щаб уведомява, че е изготвен график за работа по отстраняване на щетите в селото, както следва:

- от 20 до 25 септември - карето между улиците „Христо Христов“, „1-ви май“, „Гена Павлова“ и „Бистрица“ в участъка от ул. „Г. Димитров“ до ул. „Вл. Ленин“
- от 26 септември до 3 октомври - ул. „Еделвайс“
- от 3 до 10 октомври - ул. „Съединение“ и участъка между улицата и реката
- от 10 до 15 октомври - ул. „1-ви май“ между ул. „Вл. Ленин“ и ул. „Стремска“, ул. „Роза“, ул. „Московска“
- от 15 до 25 октомври - стадион


Възможни са минимални отклонения от графика, за което населението ще бъде уведомено своевременно.