/ снимка: Кирил Кирилов
Административен съд-Пловдив отхвърли жалбата на още един жител от ромската махала в село Войводиново. По този начин магистратите потвърдиха кметската заповед за събарянето на къщата на Иванка А.

Съдът отхвърли две жалби на роми за "паянтовите" им къщи във Войводиново

Жената е сред 17-те жители на квартала, на които бе забранен достъпа до незаконните жилища. В заповедта, подписана от Димитър Иванов на 18 февруари пише, че "паянтовите сгради" се намират на второстепенна улица, която представлява публична общинска собственост.
 
Съдът в Страсбург: България трябва да осигури алтернативни жилища на роми от Войводиново

Сградата не е нанесена в кадастралната карта, одобрена през 2008 г. и е изградена в земеделска земя - общинска собственост, без да има одобрен Подробен устройствен план и без да е променено предназначението й.
 
Освобождават братята, пребили командоса във Войводиново

Според установените по делото факти, за които преписката съдържа доказателства, съдът е приел, че не е засегнато правото на жилище и не е нарушена Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.