/ Община Сопот
"Община Сопот предяви иск към частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Мариана Обретенова в размер на над 246 хил. лв.", съобщи кметът Деян Дойнов. Тя дължи и законната лихва върху главницата за периода от 29 юли 2016 г. до 29 юли 2019 г. в размер на 75 хил. лв.  

Деян Дойнов и Николай Николов се кандидатират за кметове на Сопот и Анево

"Подаването на искова молба е само началото на действията, които общината предприема, за да защити интереса на гражданите. Настоящата искова молба е първа, предстои подаване и на други", обясни Дойнов. 

Община Сопот вече има общ устройствен план

„Сагата“ на община Сопот с Мариана Обретенова датира от 2013 г. Вече 6 години се водят съдебни дела, трупат се съдебни разноски и адвокатски хонорари, за да се потвърди за пореден път, че юристката предприема невалидни изпълнителни действия. 

От пресцентъра на Община Сопот се казва още: 

„В хода на недопустимото производство по изпълнително дело Мариана Обретенова нанася редица вреди на община Сопот. Със своите невалидни правни действия частният съдебен изпълнител налага възбрана върху всички притежавани от Община Сопот общински имоти, наложил е запори върху всички банкови сметки на общината, наложил е запори върху всички вземания на общината от местни данъци и такси, от частни лица по граждански договори. 

Със своите действия Мариана Обретенова доведе община Сопот до фактически фалит. Вредите освен социални, социалнопсихологически, имиджови, структурно-функционални и рейтингови измерения имат и свои материални изражения. 


Защо Община Сопот е с вързани ръце по казуса с боклуците в частен двор?

Взаимоотношенията между община Сопот и ЧСИ не могат и не бива да бъдат определяни като вендета. Това са правно-регламентирани действия, с които общината иска да защити себе си от незаконна практика, неправомерни действия, финансови загуби и щети по имиджа.

Община Сопот се развива и стреми да създаде благоприятна икономическа среда за развитие, сигурност за гражданите и финансова стабилност.“