/ ThinkStock/Getty Images
Задълженията на администрацията надхвърлят годишният й бюджет 
Частни съдебни изпълнители са запорирали всички имущества, които са частна общинска собственост на Община Неделино. Задълженията на администрацията надхвърлят 8 млн.лв., при бюджет около 6 млн.лв. за година.

ЧСИ наложи запор на 300 души заради задължения на Община Неделино, свикват извънредна сесия на ОбС

Частен съдебен изпълнител обяви за продан и един от най-апетитните имоти, който е собственост на Общината. На тезгяха е изкаран Пресевната инсталация, заедно с Цеха за бетонови изделия, които не функционират. Първоначалната цена е малко над 108 хил. лв. 

„Това е един от най-апетитните имоти, който е собственост на общината, заради задължения натрупани от предишният кмет. Опитахме се да го запазим и да го дадем на някоя фирма да го стопанисва и да функционира, но не се получи. Имаме запор на имота и вече се продава от частен съдебен изпълнител“, коментира кметът на община Неделино Боян Кехайов.
 
Продажбата на имота стартира на 24 март и ще подлъжи един месец, като новият собственик ще бъде обявен на 25 април.