/ ThinkStock/Getty Images
Приключи общественото обсъждане на общия устройствен план (ОУП) на община Сопот. В Радиното училище проявилите интерес граждани и общински съветници имаха възможност да се запознаят с изработения план на Сопот и Анево.
 
Разработката е на колектив от архитекти от Пловдив. Архитект Стефанова направи подробна презентация на плана. В хода на общественото обсъждане бяха зададени актуални въпроси. Присъстващите изслушаха и екологичния доклад, съпътстващ ОУП.
 
Предстои изработеният документ да бъде разгледан и обсъден на експертен съвет. След това планът ще бъде внесен за гласуване в местния парламент. Процедурата включва накрая общият устройствен план да бъде внесен в МРРБ. Очаква се това да се случи в края на месец ноември 2018 г.
 
За първи път в своята история като самостоятелна териториално-административна единица община Сопот има ОУП. От него предстои във времето да бъде изготвен подробен устройствен план.