/ ThinkStock/Getty Images
Кюстендилска област се обявява за санитарна зона с цел ограничаване на заболяването африканска чума по свинете, реши областната епизоотична комисия.

150 лв. ще получи всеки ловец, който е намерил труп на дива свиня

Първоначално експертите от ОБДХ предложиха само 5 км. санитарна зона в частите от общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, които граничат със Сърбия, заради доказаните там случаи на заболяването при диви прасета.

Обсъдиха и приеха мерки за предпазване от болестта Африканска чума по свинете

„От членовете на епизоотичната комисия беше дадено предложението  цялата област да бъде обявена за санитарна зона.Така при доброволно заколване и оползотворяване на прасетата от т.нар. заден двор, стопаните ще получат 300 лв. на двор за дезинфекция и мероприятия за почистване на обекта.Сега могат доброволно да го направят, ако обаче възникне огнище, това става принудително.

Областната епизоотична комисия проведе поредно заседание във връзка с болестта Африканска чума по свинете

Нямаме доказан случай на Африканска чума по свинете в областта, но сме само три области без регистрирано заболяване, след доказаният случай в Кресна и Благоевградска област - Кюстендил, Перник и Кърджали“, коментира зам. областният управител Матей Попниколов.
На заседание на кметове и кметски наместници в община Кюстендил вчера им беше казано, че хората ще получат по 300 лв. при доброволно заколване на прасета от т.нар. заден двор, но вчера не бе обявена санитарна зона и стопаните нямаше да получат тези пари, затова решението бе отменено след половин час.
 
          С прилагането на тази мярка за доброволно клане се цели също да бъде ограничена опасността от навлизане на АЧС, за да останат повече здрави населени места. Това ще позволи на хората да въведат необходимите минимални мерки за биосигурност, при които да започнат отново да отглеждат и без риск свине в личните си стопанства.
 
          „Не се прилага масово избиване на свине, а превенция да опазим здрави прасетата си, на доброволен принцип, по преценка на стопаните до 26.08.2019 г. Финансова помощ е предвидена за стопаните, които изпълнят мерките за превенция за извършване на почистване и дезинфекция на обектите, както и тяхното привеждане към правилния режим на отглеждане на животни – регистрация и биосигурност“, поясниха още членовете на Областната епизоотична комисия.
         
         Необходимо е до 26 август 2019 г. кметовете на общини да представят списъците на стопаните, приложили мярка доброволно клане, представени от кметовете на населени места, заверени от кмет/кметски наместник на населеното място, официалния лекар. Същите да се представят за разглеждане от Областната епизоотична комисия, заверени от областния управител, и до 26 август 2019 г. да бъдат представени в МЗХГ.
Списъците ще бъдат използвани като базова информация за изплащане на обявеното подпомагане в размер на 300 лв. за извършване на мероприятия по почистване и дезинфекция на обектите.
 
          Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, може да бъде намерена на сайта на Областна администрация – Кюстендил.
 
          Спешният телефон за връзка при необходимост от допълнителна информация, сигнали за нелоялни стопани, заболеваемост или други проблеми, свързани с АЧС, е: 0700 122 99.