/ Маргарита Петрова
13 са кандидатите по обществената поръчка за санирането на 7 многофамилни жилищни сгради, чието финансиране е по ОП "Региони в растеж". В открито заседание днес, комисията по избор на изпълнители отвори документите на участниците по 7-те позиции, за които общата прогнозна стойност е 2 478 881,73 лв.

Община Дупница подписа с МРРБ и санира 7 жилищни сгради за 2, 5 млн. лв.

7-те жилищни сгради са: на ул. "Трети гвардейски полк" 12 и 14, ул. "Велико Търново" 1, ул. "Св. Иван Рилски" 72, ул. "Иван Вазов" 59, бл. 90 в жк. "Бистрица" и бл.4 в жк. "Развесена върба", а общият брой на домакинствата в тези сгради е 174.

Най-голяма е конкуренцията за санирането на блока на ул. "Трети гвардейски полк" 12, където оферти са подали 5 фирми. С една по-малко са за съседния на същата улица блок, на номер 14. Само по един кандидат има за бл.4 в жк. "Развесена върба" и ул. "Иван Вазов".

Предстои саниране на още 7 блока в Дупница

7 са фирмите от София, по една от Костинброд и Кюстендил, две са от Благоевград, 2-ма са участниците от Дупница
. След като комисията обработи всички документи ще обяви втора дата, на която да отвори ценовите оферти на допуснатите участници.
Дарик- Кюстендил