Предстои саниране на още 7 блока в Дупница

/ МРРБ
С писмо зам.министъра на МРРБ Деница Николова информира кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев, че Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж" е одобрил проектното предложение за саниране на 7 многофамилни жилищни сгради.

За целта, ще бъдат отпуснати 2 478 881,73 лв. безвъзмездна финансова помощ по тази програма за въвеждане на енергоспестяващите мерки. Следващата седмица ще бъдесключен договор за парите, след което започва да тече 18-месечен срок, в който трябва да бъдат проведени процедурите по избор на изпълнители и реализирано санирането.

Депутатът Кирил Калфин с ангажимент санирането на блокове да продължи

Блоковете бяха определени от комисията още като стартира програмата преди 2 години, а останалите очакват държавно финансиране по Националната програма, по която 23 блока в Дупница бяха санирани.

7-те многофамиилни жилищни сгради са: на ул. "Трети гвардейски полк" 12 и 14, ул. "Велико Търново" 1, ул. "Св. Иван Рилски" 72, ул. "Иван Вазов" 59, бл. 90 в жк. "Бистрица" и бл.4 в жк. "Развесена върба", общият брой на домакинствата в тези сгради е 174.