Обгазяване със серен диоксид над допустимата средночасова норма от 350 микрограма на кубик е регистрирано над Димитровград в 11:00 часа.

Това се случва въпреки че Топлоелектрическата централа "Марица" 3 не работи от седмица, както и в момента, съобщи главният юрист на дружеството Юлиян Семерджиев.

24 часа се следи качеството на въздуха в Димитровград след пуск на „Марица 3“

Проверка в сайта на Изпълнителната агенция по околната среда показа, че действително има превишение на нормата, което е отчетено от Автоматична измервателна станция "Раковски".

Държим също така контролният орган в лицето на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково да уведоми обществеността кой точно ще понесе отговорност за регистрираното превишение.

Къде е била извършена проверка, на кой са били дадени предписания и чия дейност ще бъде спряна?, питат от централата. Да, действително има отчетено превишение със стойност 360,06 микрограма. За нас то бе очаквано, коментира директорът на РИОСВ-Хасково Мариана Вълчева.

Заради „критичната“ ситуация с въздуха: Спряха ТЕЦ „Марица 3“-Димитровград

Тя уточни, че има система, която следи преноса на въздушни маси. "Въз основа на данните ѝ единственото обяснение и заключение е, че става дума за емисии от серен диоксид от енергийния комплекс "Марица Изток", посочи Вълчева.      
Николай Грудев, БТА