На предполагаемия замърсител - ТЕЦ "Марица" 3 АД е било издадено предписание
Превишаване на пределно допустимите часови норми на серен диоксид (SO2) е регистрирано в Димитровград, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково.

Съдът е потвърдил наказателно постановление срещу ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград

Автоматичната измервателна станция "Раковски" е отчела отклонения от алармения праг от 500 микрограма на кубик днес в 10:00 часа -  990,4 микрограма, 11:00 часа – 1116,62  микрограма и 12:00 часа -1094,76 микрограма на кубик.

Очакваната прогноза е за намаление на емисията. На предполагаемия замърсител - ТЕЦ "Марица" 3 АД е било издадено предписание за намаляване на работните мощности, като тече проверка на място.

ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград временно спира работа

Допуска се, че изхвърлянето на вредни вещества от топлоцентралата е вследствие пусков режим след запалване на парогенератор К-4 на енергиен блок 120 мегавата в 23:33 часа миналата нощ.

От РИОСВ Хасково обявиха, че превишенията на алармения праг за серен диоксид на 07.04.2022г. са били от 10:00 часа до 12:00 часа. Отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението, , тъй като в 13:00 часа е регистрирана първата средночасова стойност - 412.81 µg/m3, а в 14:00ч. е 27.61 µg/m3, които не превишават стойността на алармения праг(АП) от  500 µg/m3, се казва още в съобщението.

От инспекцията уверяват, че продължават да следят данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски“ град Димитровград. При необходимостще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността на града.

По-рано през деня от РИОСВ разпространиха информация за чувствителните групи от населението: деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. 

В него са описание на вероятните симптоми – При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система – лигавицата на носа, се казва в съобщението на здравната инспекция.

Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на SO2 в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа, обясняват от РИОСВ. 

В съобщението си, от инспекцията публикуваха препоръчителни предпазни мерки за засегнатото население – да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито. 
БТА