Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково издаде три наказателни постановления за неизпълнение на дадени предписания на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград за 4000 лв. и на ТЕЦ "Хасково" за 2 500 лв., както и на физическо лице от Хасково за 5000 лв., съобщиха от екоинспекцията в отчет за дейността за декември 2021 г.

За неподдържане в техническа и в експлоатационна изправност на пречиствателни станции за отпадни води в селата Егрек и Прогрес са били издадени два наказателни постановления по 500 лв., съответно на община Крумовград и на община Момчилград.

Продължават да следят чистотата на въздуха в Димитровград

Наказателно постановление за 1400 лв. е издадено и на община Кърджали за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места. През месеца РИОСВ е извършила 69 проверки на 62 обекта.

Дадени са били 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са били 5 акта, наложени са били 2 санкции и са били издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 16 400 лв.

На "зеления телефон" са постъпили 11 сигнала. В резултат на осъществения контрол бе почистено нерегламентирано сметище в местност "Казала" край с.Брягово, общ. Хасково и замърсени участъци от магистрала "Марица".
БТА