Районният съд в Димитровград публикува свое решение, с което потвърждава наказателно постановление срещу ТЕЦ "Марица 3" АД, издадено от директора на Регионалната инспекция по околната среда в водите (РИОСВ)-Хасково, съобщиха от екоинспекцията.

Съдът намалява първоначално наложената от РИОСВ имуществена санкция от 30 000  на 10 000 лева. От РИОСВ припомнят, че тя е била предприета през септември 2021 г. заради нарушено условие на Комплексното разрешително на ТЕЦ-а.

ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград временно спира работа

Централата е извършила отвеждане на емисиите от котел ОР 380в през изпускащо устройство - комин №2 извън определените периоди или при аварийни спирания на сероочистващата инсталация, съгласно същото разрешително. 

Това е положително развитие във връзка с усилията на инспекцията за контрол на замърсявания, като това решение на Районния съд би имало превантивен и дисциплиниращ ефект спрямо оператора с цел ограничаване от бъдещи нарушения.
БТА