/ iStock/Getty Images
Въздухът на Димитровград е бил замърсен със залпова емисия на серен диоксид днес от 10:00 до 13:00 ч.

Автоматичната измервателна станция (АИС) "Раковски" е отчела превишение на алармения праг за газа в продължение на три часа от 10 часа тази сутрин със стойности съответно 826,29 микрограма, 2002,42 микрограма и 1075,02 микрограма на кубик въздух, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково. Средночасовата норма на превишение е 350 микрограма на кубик, или отчетената най-висока стойност е почти 6 пъти над допустимата.

Към 13:00 ч. показателите са спаднали до 404,04 микрограма на кубик, а с това и необходимостта от предприемане на предпазни мерки спрямо населението при превишение. РИОСВ-Хасково и регионалната лаборатория продължават да следят данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС "Раковски", уверяват от екоинспекцията. От там допълват, че РИОСВ е направила предписание за намаляване на работните мощности на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3" и в момента се извършва проверка на място.

На 4 септември т. г. бе отчетено 11-то превишение за годината на средночасовите норми на серен диоксид в Димитровград, но в този ден ТЕЦ "Марица 3" бе спряна. Днес проверка бе извършена и се констатира, че нашите емисии са в рамките на допустимото, коментира за БТА главният юрист на централата Юлиян Семерджиев. Той допусна, че има технически проблем с АИС "Раковски", тъй като при такива високи стойности хората трябва да ходят с противогази, което не е била днешната реалност в общинския център.  
БТА