/ МОСВ
По Закона за опазване на околната среда, с наказателно постановление, е санкционирана ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград за нарушение на условие от комплексното разрешително – изпускане на неорганизирани емисии от източната и западната страна на сградата на котелното помещение от компрометирани участъци, които не са уплътнени.

Наложената санкция е в размер на 60 000 лв., това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково в отчет за дейността на институцията за месец юли.

Това е поредна глоба за енергийното дружество, което вече веднъж беше затворено принудително, но след това възобнови работа след решение на Върховния административен съд.

По същия закон, с наказателно постановление са санкционирани Община Хасково - за неизпълнено предписание за почистване на общински имот, на който действа автоморга, в размер на 3000 лева, община Симеоновград - за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирано сметище в размер на 4000 лева, както и строителна фирма от Кърджали - в размер на 5000 лева.

През юли РИОСВ е извършила 122 проверки на 113 обекта, от които 70 планови и 52 извънредни. Дадени са 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или изпълнение на изисквания.

Издадени са седем наказателни постановления на обща стойност 72 500 лева, гласи отчетът.

В резултат на осъществения контрол през месеца са почистени осем нерегламентирани сметища.
БТА