"Големият проблем със замърсяването на въздуха в Димитровград идва от това предприятие, защото данните посочват, че когато предприятието не работи – няма превишаване на нормите в града". Това заяви вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов във връзка с превишаването на нормите на серен диоксид от ТЕЦ „Марица“ 3 – Димитровград.

Той беше изслушан в ресорната парламентарна комисия във връзка със затварянето на предприятието след налагане на принудителна административна мярка от екоинспекцията в Хасково на 21 април. Изслушването беше по настояване на ръководството на предприятието.

"Никога не сме твърдели, че ТЕЦ „Марица“ 3 е единственият източник на замърсяване със серен диоксид", коментира още вицепремиерът. "В Димитровград вчера, 25 май, няма превишение на нормите на серен диоксид", посочи Сандов. "Най-високите нива са три пъти под нормите на превишение", добави той. Сандов каза, че е имало малко по-високи стойности в района на Гълъбово. 

"Когато е правена контролната проверка за емисиите от комина на ТЕЦ „Марица 3“, мощността не е била над 70 процента, което е задължително условия при такива проверки", обясни в хода на заседанието Сандов.

Министърът припомни, че на 12 май България е била осъдена в Съда на Европейския съюз в Люксембург заради наднормени нива на серен диоксид от 2007 г. досега. По думите му, държавата не може да не предприеме действия, за да предотврати последващи санкции. Сандов каза, че здравето на хората е най-важно. 

Иван Ангелов, директор на Дирекцията "Опазване чистотата на въздуха" в МОСВ, заяви, че автоматичната станция „Раковски“ е разположена отдавна, но това не означава, че е стара. Разположението на станцията отговаря на изискванията за директивата на качеството на въздуха, посочи той в отговор на депутатски въпрос как е отчетено превишаването на серен диоксид. 

Юлиян Семерджиев, представител на ТЕЦ "Марица 3", заяви пред депутатите, че от предприятието не приемат твърденията за превишаване на нормите на серен диоксид. Той каза, че ТЕЦ-ът работи съгласно комплексното разрешително. Спрямо нас е наложена най-тежката принудителна административна мярка - спиране на дейността на горивната инсталация, коментира Семерджиев. Той каза, че хората са притеснени за работата си. На заседанието присъства и Илиан Павлов, изпълнителен директор на ТЕЦ "Марица 3". От ръководството казаха също, че предприятието е получило приза за работодател на годината през 2021 г. в областта. 

По-рано днес комисията прие на второ четене промените в Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО). С тях се актуализират принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара. Това ще доведе и до отпадане на още една наказателна процедура, отново свързана с липсата на транспониране на европейска директива.
БТА