/ Община Габрово
Вечерен час от 19:00 до 06:00 се въвежда за лица до 18 години от днес, съобщиха от Общината.

Контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на Габрово

В този отрязък от време, те ще могат да се придвижват единствено, придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи.

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП

Заповедта изменя и допълва заповед на кмета на Община Габрово от 19 март.

С текста на измененията и допълненията можете да се запознаете ТУК.

Окончателно: Парламентът прие Закона за мерките при извънредно положение

Със заповедта от 19 март, можете да се запознаете ТУК.