/ Община Габрово
Общината ще има възможност да разшири броя на възрастните хора над 65 г. и хората с увреждания, както и с лица в карантинен период, за които да предоставя новите услуги
Община Габрово ще продължи да предоставя социално-здравни услуги в домашна среда по сключен договор за патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съобщиха от Общината.

ОПРЧР ще подкрепи с 40 млн. лв. медиците и Общините в борбата с COVID-19

Управляващият орган на програмата няма да спира изпълнението на договорите в условията на обявеното извънредно положение в страната. Предоставянето на услугите продължава съобразно всички указания на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб за коронавируса с цел опазване здравето на потребителите, както и на обслужващия персонал.

Към момента на територията на община Габрово услугата „Патронажна грижа“ се предоставя на 30 души. Назначени са 17 лица за осигуряване на дейностите – санитари, медицински сестри, рехабилитатори, психолог, социален работник, шофьор и ръководител. Грижата се извършва безплатно в домовете на ползвателите в рамките на до 2 часа дневно.

Кметът на Габрово Таня Христова: Останете си вкъщи!

При необходимост могат да бъдат назначени още шест санитари и един рехабилитатор.
На национално ниво бюджетът на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ предстои да бъде увеличен с 20 млн. лева.

Общините ще могат да наемат допълнителен персонал за предоставяне н
а почасови услуги в дома на потребителите, като закупуване на хранителни продукти и стоки от първа необходимост със средства на лицата или с пари, различни от тези по проекта.


Подкрепата ще може да се използва за възнаграждения и осигуровки на обслужващия персонал, разходи за транспорт до домовете на потребителите, както и за лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Заради коронавируса: Въвеждат промяна в разписанията на транспорта

Община Габрово ще има възможност да разшири броя на възрастните хора над 65 г. и хората с увреждания, както и с лица в карантинен период, за които да предоставя новите услуги.

Желаещите да подадат документи за ползване на услуга "Патронажна грижа" могат да го направят чрез електронна поща help@hospisegabrovo.org или на адрес: ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 4, офис № 32 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакт: Нели Тодорова, моб. тел. 0885/264-386 и тел. 066/ 993-507.