/ iStock/Getty Images
ЕРП Север - част от Енерго-Про е започнало да обезопасява опасните електрически стълбове близо до село Стожер, Община Добричка, станали причина за смъртта на десетки, а вероятно и на стотици щъркели по време на тяхната миграция, съобщiha от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Миналата седмица Михаил Илиев от БДЗП е открил по тази електрическа линия телата на 35 птици, а няколко дни по-късно - на още 27 щъркела и един все още жив щъркел, който е бил приет за лечение.

Токов удар погуби десетки щъркели в Добричко

Благодарение на бързата реакция на ЕРП Север, няма да има повече щъркели и други едри птици, жертви на токов удар в конкретния район, посочват от БДЗП. За съжаление тази електрическа линия далеч не е единствената, опасна за птиците в Североизточна България, напомнят от организацията.

Според природозащитниците са необходими целенасочени проучвания за идентифициране и на други опасни участъци, затова се планира дългосрочно сътрудничество между БДЗП и ЕРП Север.

Много от стълбовете от електроразпределителната мрежа у нас са от т. нар. "опасен тип" и са силно рискови за птиците, посочват от дружеството. Щъркелите са с размах на крилата над два метра и кацайки върху необезопасен електрически стълб, лесно могат да направят контакт между проводниците под напрежение и заземени части от стълба, което да предизвиква токов удар, смъртта на птицата и прекъсване на електрозахранването в населените места в района.

БДЗП е изказало благодарност за бързата намеса и реакция на Енерго-Про за обезопасяване на опасните стълбове.
БТА