/ sxc.hu
България и Румъния ще си партнират в борбата с прекомерната популация на насекоми в Дунавския регион. Това става ясно от провеждащата се днес конференция в Русе по проект, който има за цел да създаде партньорство за управление на риска от подобна популация. Във форума участва и зам.-областният управител на Добрич Живко Желязков.
        
Прекомерното разпространение на насекоми, носители на заразни болести в Дунавския регион създава сериозен риск за общественото здраве, а също и ветеринарен риск. То влияе отрицателно върху ключови икономически сектори в региона като селско стопанство и туризъм.

Над 100 вида гигантски насекоми от целия свят в пловдивския Природонаучен музей
 
Проблемът е трансграничен и от години ангажира властите и обществеността по поречието на Дунав и брега на Черно море, като ефективното му преодоляване изисква координирани действия в България и Румъния.

С тази цел Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Фондация „Жива природа“, предлагат ефективни, устойчиви и интелигентни решения за значително подобрение на управлението на риска.
        
Днес ще бъде създадена форма на институционализирано партньорство, което да осъществява координация на мероприятията по дезинсекция между България и Румъния, координация между всички заинтересовани страни, събиране, обработване, анализ и разпространение на необходимата информация.

От името на Областния управител, неговият заместник Живко Желязков ще връчи Писмо за подкрепа, с което област Добрич се присъединява към инициативата.
 
Обхватът на дейностите по проекта включва 8 области от България и 7 окръга от Румъния, или население от 4 770 000 души и територия от 69 285 кв. км. Броят на българските общини, попадащи в региона, е 76, а в Румъния има 16 общини, 29 градове и 520 комуни.