/ dariknews.bg
По повод медийни публикации за строителство на плаж „Иракли“, Регионалната инспекция по околната среда и водите разпространи становище, че градежите там са законни.

От институцията твърдят, че цитираните обекти граничат с плаж „Вая“ в землището на село Емона и мястото е популярно като „Иракли“, но в действителност плажът „Иракли“ се намира на юг от плаж „Вая“.

Проверката реши: Строежът на „Делфин“ не пречи

Строителството е в частни имоти в местността "Кладери" в землище на село Емона, които са били заети в миналото от пионерски лагер. За инвестиционното предложение „Ваканционен комплекс“ в РИОСВ е проведена процедура по оценка въздействие върху околната среда и има издадено положително решение. Обектите представляват еднофамилни къщи с басейн, ограда и озеленяване.

Ще се сдобие ли Южното Черноморие с първия частен плаж у нас?

През 2013 г. директорът на РИОСВ е наложил принудителна административна мярка за спиране на строителството за отклонение в строителните параметри. Заповедта е била обжалвана в Административния съд в Бургас и отменена. С решение от 7 ноември 2014 г. Върховният административен съд се е произнесъл в полза на инвеститора.

След произнасянето на съда РИОСВ няма правно или законово основание за спиране на строителството.