заведение маси
заведение маси / iStock/Getty Images
Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки във връзка с настъпващия летен туристически сезон.

Те ще се извършват на териториите на областите Бургас, Варна и Добрич в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, вкл. и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата "allinclusive" и др.

Проверките ще продължат до края на туристическия сезон и ще се следи за произход и правилно съхранение на суровини и храни, срокове на съхранение, спазване на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, правилно етикетиране, условия за дезинфекция на работния инвентар, подходящо работно облекло и лични предпазни средства.

Стриктно ще се проверява работещите в обектите за обществено хранене лица притежават редовно заверени лични здравни книжки.


 
БТА