Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е наложила общо 81 административни санкции на общини за неизпълнение на програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета през 2020 година. Нарушенията са констатирани в хода на извършените общо 411 проверки от инспекторите на ОДБХ в общините и в приютите за кучета.

Съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), всички общини в Република България имат задължението да изготвят и изпълняват програми, с които се цели намаляване популацията на скитащите кучета. Все повече общини приемат свои програми, като през 2020 година само 9 не са изпълнили това си задължение. Две от тях са изготвили и приели програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета в началото на 2021 година.

Глутница кучета нахапаха жена в Мездра

През миналата година, само в приютите, са извършени 233 проверки – планови и по сигнали на граждани. Най-честите констатирани нарушения са за пропуски във воденето на документацията, липса на сключени договори за ветеринарномедицинско обслужване на приюта, съгласно законодателството, както и липса на документи на персонала за завършен курс по „Защита и хуманно отношение към животните в приюти“.

Към 25 май 2021 г. регистрираните приюти в страната са 58 приюта, от тях два са с временно преустановена дейност – един в град Кърджали и един в с. Доктор Йосифово, обл. Монтана. Предстои вписването в публичния регистър на приютите в България, достъпен на сайта на БАБХ, на един нов обект.

Питбул уби малко куче край училище (ВИДЕО)

За периода от 1 януари 2020 – 25 май 2021 г. БАБХ е издала общо 42 предписания и 4 акта на кметове на населени места за неизпълнение на служебните им задължения по линия на хуманното отношение към животните, произтичащи от ЗВД и ЗЗЖ. В това число попадат нарушения и неспазване на защита и хуманно отношение както към кучета, така и към други животни, включително селскостопански.

Във връзка с установените несъответствия на ЗВД и ЗЗЖ от общините през 2020 г. са проведени две срещи между БАБХ и представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Дискутирани са редица въпроси, свързани с овладяване популациите на безстопанствени животни, както и други проблеми, пред които се изправят институциите и начините за тяхното разрешаване.