/ iStock/Getty Images
Правилното управление на вътрешните ресурси - психологически и физически - може да помогне на човек да се справи с всеки стрес, дори с най-тежките клинични депресии, съветват психолози.

"Физическите ресурси са всички онези неща, които подобряват благосъстоянието ни: качествен сън, здравословна диета, умерена физическа активност, внимание към здравето, умения за самоконтрол", се казва в доклада "Как да се справим със стреса", разработен от психолозите от руската група EMERCOM.

Психологическите ресурси се основават на общуването, хобитата, емоционалната и личностната зрялост и професионалните успехи.

От друга страна, моралният ресурс е способността да се отговори на въпроса "Защо?".

Стратегиите за "запазване" и "умножаване" позволяват тези ресурси да бъдат умело управлявани.
  • Първата включва способността да се избягват стресови ситуации, да се разрешават своевременно конфликти и да не се реагира твърде емоционално на неприятности.
  • Втората стратегия помага да се прецени какво ще позволи на човека да придобие физическа и емоционална сила и да не пренебрегва тези дейности.
"Най-добри резултати се получават при едновременното използване на двете стратегии", обобщават учените.
БГНЕС