/ iStock/Getty Images
Министърът на туризма Стела Балтова утвърди решението за избор на изпълнители на обществена поръчка, насочена в помощ на екскурзоводите, съобщават от пресцентъра на Министерството на туризма.

Общата стойност на обществената поръчка е 3 млн. лв. с ДДС, като целта ѝ е да бъдат подпомогнати екскурзоводите и планинските водачи в страната за справяне с последствията от пандемията от COVID-19 и насърчаване на вътрешния туризъм.

В допълнение, с включването на екскурзоводите и работата им в онлайн пространството, ще се ускори и процесът към дигитализация и разширяване на обхвата на предоставяните от тях услуги, което напълно съответства на предвидените мерки за ускоряване на дигитализацията в туристическия сектор.

С поръчката ще бъдат ангажирани лицензираните екскурзоводи и планински водачи като външни експерти по проект "Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони", информират от Министерството на туризма.