/ iStock/Getty Images
Министерството на туризма продължава работа по предоставяне на държавна помощ за туроператори, използващи чартърни полети за превоз на туристи до България. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка заета седалка за полети с капацитет не по-малко от 100 места, съобщи пресцентърът на ведомството.

В момента се реализира втора фаза по мярката, която обхваща полетите, извършвани в периода 1 януари 2021 г. до 31 май 2021 г. Приемът на заявления за кандидатстване започна на 2 април и продължава до 7 юни. Документи се подават по електронен път чрез попълване на уеб базирано Заявление за кандидатстване и подаване на заявлението и придружаващите го документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Обмислят допълнителни финансови механизми за безвъзмездна компенсация на екскурзоводите

Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

Нотифицирано е удължаването на мярката с трета фаза за полети, извършени от 1 юни 2021 г. до 31 декември 2021 г. и се очаква решението на Европейската комисия. Изискванията към бенефициентите на помощта са идентични с тези във втората фаза на помощта, като при третата фаза ще бъде с увеличен таванът на помощта до 1,8 млн. евро, съгласно изменение на Временната рамка на Европейската комисия за държавни помощи.

Всички плажове по Черноморието вече са готови да посрещнат туристи (ВИДЕО)

В третата фаза на помощта е разширен кръгът на допустимите кандидати, като е предвидена възможност да се предостави подпомагане и на микро- или малки предприятия /по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване/, които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие, че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност, съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.