/ БГНЕС
Парламентът прие на първо четене проект на Закон за маслодайната роза с 88 гласа "за", 8 "против" и 2 гласа "въздържал се". Целта е да се създаде единна национална регламентация за производство и преработка на маслодайна роза, която да гарантира качеството на българското розово масло.
 
Приемането на закона се налага поради настъпилите през последните години процеси на масово създаване на насаждения от маслодайна роза с неясен и разнороден сортов състав, различни стопански качества и свръхпроизводство на розовия цвят.
 
Специален закон ще регламентира производството на маслодайна роза

Със законопроекта се регламентира, че земеделските стопани ще отглеждат насаждения само от сертифициран посадъчен материал. Ще се регламентират взаимоотношенията между производители и преработватели, чрез сключването на договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза.
 
Предвидено е в Министерството на земеделието, храните и горите да бъде създаден публичен електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза. За първоначална регистрация ще се изисква проверка на място на заявените площи и обекти.
 
2018 г.: Асфалтът за Карлово порозовя, производители изсипаха протестно продукцията си

Разписани са изискванията към производството и етикетирането на продуктите от маслодайна роза и производството на продукт със защитено географско указание "Българско розово масло". Предвидено е и създаването на Консултативен съвет по маслодайната роза към министъра на земеделието, храните и горите.
БТА