/ ThinkStock/Getty Images
На пленарното заседание в четвъртък депутатите ще обсъждат на първо четене Законопроекта за маслодайната роза, с който се урежда регистрацията на розопроизводителите, преработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.

„С аромат на Казанлъшка роза“
 
Специалният закон е внесен от Министерски съвет и цели да регламентира създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията. Текстовете засягат още изкупуването и преработката на цвета, производството и етикетирането на продуктите от него, както и контрола върху дейността на розопроизводителите и преработвателите.
 
За компетентен да провежда държавната политика в сектора е определен министърът на земеделието, храните и горите. Предвидено създаването на публичен електронен регистър, за вписването в който ще се подава единно заявление в общинската служба по земеделие. При регистрация на розопроизводителите ще предоставят документи за правния си статус, сключените към момента договори за изкупуване на цвета, правното основание за ползване на земеделската земя, а за новосъздадени насаждения и документ за произход на посадъчния материал.

Закон за розата искат и производители, и преработватели
 
Регламентирано е създаването на насаждения от маслодайна роза, които трябва да се създават от сертифициран посадъчен материал, с доказан произход. Изкупуването на цвета ще се извършва в регистрирани обекти за преработка или пунктове, въз основа на писмен договор между вписани в регистъра розопроизводители и преработватели.

Акцент в работата на парламента днес ще са и промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари и в Закона за местните данъци и такси.

Адвокатите няма да докладват всеки един свой клиент на ДАНС предвиждат измененията в закона за мерките срещу изпирането на пари. Общините ще връщат пари на тези, които са платили по високи данъци за имоти в курортите заради решение на конституционния съд, сочат текстовете в другия законопроект.
БГНЕС