Парламентът наложи мораториум върху определени действия на държавните органи до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство.

Депутатите гласуваха проекта за налагане на мораториум върху някои действия на правителството

Решението беше взето единодушно със 151 гласа "за". От ГЕРБ-СДС не участваха в гласуването, защото според тях решението е противоконституционно.

Депутатите наложиха мораториум върху възлагането на концесии, включително определяне на концесионно възнаграждение и предоставянето на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства.

Забраната включва също поемането и предоставянето на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг, както и правенето на промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и избора или назначаването на други управителни или контролни органи.

Мораториумът засяга също извършването на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за болнична помощ, избора или назначаването на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и назначенията в държавната администрация.

Двата проекта за решение, внесени от Корнелия Нинова - "БСП за България" и от Мая Манолова - "Изправи се! Мутри вън", бяха обединени в един. Спор в пленарна зала предизвика кой е предложил първи мораториума, защо не е приет още миналия петък, както и дали е противоконституционен.

Борислав Сандов - "Демократична България" поиска мораториумът да обхване и извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество на Министерството на отбраната.

Той посочи, че през последните две години са продадени огромен брой недвижими имоти на МО с отпаднало предназначение, като за тази година има план-график за още такива имоти.

Теменужка Петкова: Всякакви опити за мораториуми звучат жалко в ушите на хората

Сандов даде пример с имот, отбелязан като сгради, но когато се отиде на координатите, се виждало, че това е "една апетитна площ от два декара" на брега на Панчаревското езеро.

Имайте предвид, че на Панчарево не може да се направи казарма, репликира го Тома Биков - ГЕРБ-СДС. Мая Манолова поиска предложението да се разшири и мораториумът да обхване сделките с недвижими имоти на МО и на останалите министерства и агенции.

Накрая беше намерена и подкрепена такава редакция на текста, която да обхване и министерствата. По предложение на Христо Гаджев - ГЕРБ-СДС беше добавено, че мораториумът ще включва и сделките с движимо имущество.
БТА