/ iStock/Getty Images
Правната комисия прие и двата проекта за решение за налагане на мораториум върху действия на Министерски съвет, единият е на Мая Манолова, а другият - на Корнелия Нинова.

Депутатите започнаха да гласуват точка по точка кои действия да се включат в мораториума и по какъв начин да бъдат записани, за да дадат общ проект за гласуване в пленарна зала.

Общият проект ще включва мораториум върху предоставянето на концесии, включително определянето на концесионни такси, както и предоставянето на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства. 

Освен тези действия се иска забрана и на вземането и предоставянето на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг, както и да не се правят промени в състава на органите за управление и контрол на публични предприятия, на държавни болници, както и избор или назначаване на еднолични управителни органи. Забранява се и извършването на разпоредителни сделки с имуществото на държавните болници.

Депутатите отхвърлиха в мораториума да бъде включено МС да не може да сключва нови договори по Закона за обществените поръчки на стойност над 1 млн. лв.  
БТА