"Утре най-късно до обяд ще бъдат качени насоките за действия в епидемична среда в училищната и предучилищната мрежа. Тези насоки са с отчетени препоръки на Министерството на здравеопазването и са обсъдени детайлно в отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в нашата система. Имаме пълно съгласие на всички отговорни страни. Това каза министърът на образованието Николай Денков след заседание на Министерския съвет.

Удължават извънредната епидемична обстановка

"Разбира се, в обществото има най-различни искания. Наше задължение е като институция, отговорна за образованието, и на Министерството на здравеопазването - като отговорна за здравето на гражданите, да намерим правилния баланс, при който имаме максимално присъствено обучение с минимален риск за здравето на учителите и децата в учебната система”, заяви Денков.

МОН ще осигурява тестове за учениците със симптоми на COVID-19

Той посочи, че са били приети и важни предложения за изменения в Закона за висшето образование, които ще бъдат внесени в НС и се отнасят до две групи дейности. "Едната е свързана с възможността за съвместно обучение от няколко висши училища на студенти в нерегулирани професии. Втората група мерки е свързана с регламентирането на така наречените проектни докторанти", обясни министърът на образованието.