/ Георги Димитров
"Всяка година енергийните дружества предлагат изключително големи повишения на цените, но Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) приема тези заявления единствено като информационна база".

Парламентът изслушва ръководството на КЕВР за цените на парното и тока

Това отговори председателят на КЕВР Иван Иванов в парламента по време на изслушване му, относно утвърждаването на нови цени на електрическата и топлинната енергия за ценовия период от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г., както и предстоящото разглеждане и утвърждаване на нови бизнес планове на ВиК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г.

Той увери, че КЕВР се произнася по един напълно отговорен, критичен начин. Иванов добави, че КЕВР защитава обществения интерес по начин, без да фалират дружествата, да бъдат защитени българските потребители.

КЕВР утвърди новата цена на природния газ

Председателят на КЕВР посочи, че миналата година средното повишение, което топлофикациите в страната са поискали за цената на топлинната енергия, е било 41 %. Средното поискано повишение на цената на електрическата енергия, произведена по високоефективен начин, е било 25 на сто.

БТА

КЕВР е отхвърлила всички тези искания на топлофикационните дружества, защото тогава е била направена промяната в договора между "Газпром" и "Булгаргаз". Това е довело до намаление на цените. Иванов обаче изтъкна, че дори цената на природния газ да не е била намалена, КЕВР преди това е била определила да повиши цените с само с 3 %.

КЕВР обсъди дали да поскъпне цената на природния газ

"По същия начин ще действа сега Комисията и при новото разглеждане",
увери Иванов. Той уточни, че КЕВР е предупредила дружествата, че разходи, които те са декларирали, но Комисията счита, че не са необходими, няма да бъдат признавани.

"КЕВР няма да позволи рязко повишаване на цената на всички енергоносители", увери Иван Иванов. Той добави, че през изминалите 6 години инфлацията в страната е била 9 процента. Иванов обърна внимание, че с решенията на КЕВР повишението на цената на електрическата енергия е било също точно 9 процента.

По въпроса, че през измината година цената на природния газ в продължение на 8 месеца е била по-висока от реалната цена, по която е купуван природният газ, Иванов отбеляза, че цената на световните пазари се е увеличила с 38 %.

Комисията по ревизията ще изслуша Петкова и ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД (ВИДЕО)

Освен това, в цената на топлинната енергия, друг много важен ценообразуващ елемент, е цената на въглеродните емисии, които се търгуват на европейската платформа. Тези емисии, при заложена от КЕВР цена 22 евро на тон, са се повишили на 48-49 евро на тон емисии. Това също трябва да бъде отчетено в определяне на цената на топлинната енергия.

За ВиК сектора, съгласно нормативните изисквания, всяко едно от дружествата изработва и представя в КЕВР 5-годишен бизнес план, припомни председателят на КЕВР. Първите бизнес планове са започнали да се изпълняват от 1 януари 2017 г. и ще завършат на 31 декември 2021 г.

Петкова за „Булгартрансгаз“ ЕАД: Няма злоупотреби, проверявайте каквото искате (ВИДЕО)

От 1 януари 2022 г. ще влязат в сила новите бизнес планове. Това означава, че дружествата трябва да представят бизнес плановете си до 30 юни тази година. КЕВР има задължение да даде указание по прилагане на двете наредби на МС, свързани с регулиране на цената и качеството на водата. Тези указания са необходими за дружествата да разработят своите бизнес планове.

В момента се работи по определяне на ВиК операторите на групи и определянето на тяхната норма на възвращаемост. Това, което съобщих за сектор "електроенергетика и топлоенергетика", в пълна сила важи и за ВиК сектора", каза още Иван Иванов.

"Цената на въглеродните емисии на европейската платформа ще имат особено голямо значение за определяне на цената на електроенергията", допълни той. 

КЕВР с нова услуга - сравняваме онлайн оферти за доставка на ток

Иванов посочи, че от цена от 22 евро на тон, която е определена от КЕВР при настоящия и завършващ регулативен период, тя вече е около 50 евро на тон. Това ще повлияе изключително негативно върху цената на електроенергията, произвеждана от въглищните централи.

"За целия регулаторен годишен период 2020-2021 г. КЕВР е определила прогнозна цена на природния газ, по която потребителите плащат топлинната енергия на топлофикационните дружества. Това е било направено в полза на потребителите. По този начин цената на топлинната енергия не се променя периодично - ежемесечно или тримесечно", добави той. 
БТА