Решението ще бъде обявено на 1 април
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди на открито заседание заявлението на "Булгаргаз" ЕАД от 11 март да бъде утвърдена цена за април в размер на 32,32 лв./MWh (без цени за достъп,пренос, акциз и ДДС), по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов, който участва в заседанието онлайн, каза, че предложената цена на природния газ за април отразява динамиката на котировките на петролните продукти, както и цените на европейските газови пазари. Той уточни, че цените на алтернативните на природния газ горива - мазут и газьол, които формират петролната компонента в ценообразуващите формули, са се повишили с около 28 процента за първото тримесечие на годината. Той изтъкна, че през зимния сезон, когато потреблението в страната е много по-високо спрямо това през летния сезон, "Булгаргаз" предлага на значително по-ниски цени от тези на европейските газови пазари, включително и тези в региона. Това е възможно благодарение на ценовия микс на "Булгаргаз", формиран от всички източници на доставка.

КЕВР с нова услуга - сравняваме онлайн оферти за доставка на ток

"Това ценово предимство за българския потребител, изчислено през доставените количества, е приблизително 95 млн. лева, което представлява пряка подкрепа за българския потребител и българската индустрия", посочи Николай Павлов. По думите му тази тенденция ще продължи и през април.

На 1 април сутринта общественият доставчик ще предостави актуализирано заявление, в което ще бъдат отчетени цените на европейските газови хъбове към последния ден за март, за да може КЕВР, евентуално, да промени решението си.

Окончателното решение за цената на природния газ за март ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 1 април от 14.30 часа, съобщи председателстващият заседанието Владко Владимиров. КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец февруари утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 30,39 лв./MWh.
БТА