/ Георги Димитров
Парламентът изслушва председателя и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) относно утвърждаването на нови цени на електрическата и топлинната енергия за ценовия период от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г., както и предстоящото разглеждане и утвърждаване на нови бизнес планове на ВиК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022 г.-2026 г.

Преди това депутатите бяха в почивка, докато заседаваше Председателският съвет относно дневния ред. Председателят на ПГ на "Изправи се! Мутри вън!" Мая Манолова посочи, че са поискали днешното изслушване на КЕВР заради огромната тревога и притеснение и у българските граждани, и у народни представители, от предстоящото увеличение на парното и на тока.

КЕВР утвърди новата цена на природния газ

Тя отбеляза, че най-високото увеличение, което е поискано, е в размер на 138 процента за "Топлофикация"-Габрово. "В досегашната си работа КЕВР не даде ясен знак, че е в състояние да осигурява баланс между интересите на енергийните дружества и на българските потребители", коментира Манолова.

Тя отбеляза, че предстоящото решение ще важи за цяла една календарна година.
БТА