"Булгартрансгаз" ЕАД и Министерството на енергетиката ще предоставят необходимата информация за разширение на газопреносната инфраструктура, когато е готова в цялостен вид".

Комисията по ревизията ще изслуша Петкова и ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД (ВИДЕО)

Това отговори министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова по време на изслушване й в парламента от Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години относно начина и сроковете за предоставяне на исканата информация от "Булгартрансгаз" ЕАД.

Министърът в оставка добави, че трябва да се знае и на кое лице може бъде предоставена информацията. Трябва да се гарантира и опазването на специфичната информация, която се съдържа в една голяма част от всички тези документи.

Освен това лицата, които ще преглеждат информацията, трябва да имат съответните разрешения за работа с такъв тип информация. "Ние няма какво да крием, няма от какво да се притесняваме. Проектът е публичен", добави Теменужка Петкова.

Делян Добрев: Бюджетът е балансиран, не е вярно, че парите са изхарчени (ВИДЕО)

Теменужка Петкова посочи, че цялата информацията е в обем на над 1 милион страници. Създадена е организация за работа в "Булгартрансгаз". Няколко екипа работят непрекъснато по тази тема.

Информацията ще бъде предоставена в момента, в който тя бъде готова в нейната цялост, по надлежния ред. В момента цялата информация се систематизира. Целта е информацията да бъде систематизирана, за да може да бъде улеснено използването й.

Енергийният министър в оставка припомни, че депутатите от 44-то Народното събрание единодушно са приели актуализация на Енергийната стратегия на България до 2020 г. Разширението на газопреносната инфраструктура е основна част от изменението на стратегията.

ГЕРБ поиска оставката на Манолова като председател на Комисията по ревизията

Там е обяснено всичко, свързано с този проект. След решението на НС, в качеството на министър на енергетиката, Теменужка Петкова е изискала от Агенцията по обществени поръчки като компетентния орган да направи преглед за законосъобразност.

Предварителният контрол е показал, че не са установени нарушения и пропуски. Председателят на парламентарната комисия Мая Манолова настоява информацията да бъде предоставена в дигитален вид. Тя не получи изричен отговор кога и дали тази информация ще бъде предоставена в дигитален вид.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов допълни, че част от документите са публични. Той добави, че вчера е уведомил комисията, че обемът на информацията се е повишил значително, но е декларирал, че ще предостави информацията, когато бъде подготвена в разбираем и логично подреден вид. Той поясни, че в този проект не е реализацията само на обществена поръчка.

ГЕРБ сезират Конституционния съд за мораториума върху решенията на „Борисов 3“

В този проект са реализирани десетки обществени поръчки. Има и много други действия, които са в изпълнение на европейското законодателство, за да се стигне до вземане на окончателно инвестиционно решение за реализацията на проекта и да се обоснове неговата икономическа целесъобразност. Той изтъкна, че този проект е изцяло в интересите на България.

Освен това проектът е реализиран при пълно спазване на законодателството на България и ЕС. "Няма злоупотреби, проверявайте каквото искате", изтъкна Теменужка Петкова.

"Проектът "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", ще бъде изплатен след 10 години и половина. Полезният живот на тази инфраструктура е над 35 години и ще се реализират допълнителни приходи", допълни още тя..
БТА