Подписването на стратегическата управленска програма на ГЕРБ и Обединените патриоти
Подписването на стратегическата управленска програма на ГЕРБ и Обединените патриоти / Пресцентър, ГЕРБ
Сред основните цели, които си поставят ГЕРБ и Обединените патриоти, са в рамките на управленския мандат минималната заплата да стане 650 лева, средната заплата – 1500 лева, а учителските възнаграждения да скочат двойно.  Това става ясно от публикувания документ с приоритети за управление, набелязани от двете формации. Управленската програма на ГЕРБ и Патириотите, обявена на Велики четвъртък, е с перспектива до 2021 година, тоест за пълен мандат.
 
Управленската програма на ГЕРБ и Патриотите е с хоризонт 2021-а

Увеличаването на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда
е основен приоритет.  „Чрез системно провеждане на политики за модернизация на страната и ускоряване на растежа ще работим за БВП от 120 млрд. лв. в рамките на мандата. При изпълнение на мерките от тази програма, гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв.", се казва в документа. Приоритет за управлението е и запазването на данъчните ставки на преките данъци.
 
Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи на 200 лева до края на годината. Повишаването на дохода на най-бедните възрастни хора ще се осъществи на две стъпки, като от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 180 лева, а от 1 октомври – 200 лева, става ясно от програмата.
 
ГЕРБ и Патриотите се ангажират, без да поставят срокове, да положат усилия в посока сближаване на минималната пенсия с прага на бедността, който се променя всяка година, а за 2017-а е 314 лева.
 
 „Ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати преди 2010 г., със средния осигурителен доход за 2009 г. със средствата, спестени от неправомерно отпуснати инвалидни пенсии”, се казва още в документа, без да се посочва срок.
 
ГЕРБ и Патриотите са постигнали съгласие за минималната пенсия

В програмата се предвижда подсилване на системата за експертизата на работоспособността чрез прехвърлянето й в НОИ като инструмент за засилване на контрола върху неправомерното ползване на права от пенсионната система.
 
Социалните помощи ще се обвържат със заетост – всички в трудоспособна възраст, които получават помощи трябва да се включат в заетост, се отбелязва в програмата.
 
Поставен е и акцент върху по-тясно обвързване на социалните помощи с полагането на обществено полезен труд, отговорното родителство и редовното посещаване от децата на детските градини и училищата. Партньорите се ангажират да приемат система от мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции.
 
 По отношение на сигурността и обществения ред се предвижда осъществяване на политика за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци, както и повишаване на капацитета на охрана на границата. Партньорите се ангажират да се противодейства ефективно на организираната престъпност и корупцията. Като приоритет в програмата е записано и полицейско присъствие във всяко населено място. Предвижда се териториално преразпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване на униформения полицейски състав в малките и средно големите населени места.
 
Продължаване съдебната реформа, продължава и борбата с корупцията, като ще се приеме антикорупционен закон, отбелязват ГЕРБ и Патриотите. Приоритет е и въвеждане на електронно правосъдие до края на 2018 г. като една от най-силните антикорупционни мерки, свързани със съдебната система.
 
В областта на образованието ГЕРБ и Патриотите обещават да увеличат инвестициите в тази сфера, както и промяна в системата на делегираните бюджети. Планира се удвояване на учителските заплати до края на мандата, както и мерки за гарантиране неприкосновеността на учителя. Освен повече спорт в училище, се предвижда и въвеждане на военно обучение в школата.
 

Подписването на стратегическата управленска програма на ГЕРБ и Паотриотите
ГЕРБ, пресцентър


 
В областта на здравеопазването цел пред партньорите е поетапна демонополизация на здравната каса. Също така се предвижда създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време информационните системи на Министерството на здравеопазването, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, аптеки) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид.
 
В транспорта се планира въвеждане на по-справедлив модел за плащане на пътищата чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. Освен това трябва да бъде завършен магистралният пръстен на страната, както и да се модернизира пътната мрежа. По отношение на железопътния транспорт се казва, че се предвижда нужната за него инфраструктура да е „модерна, екологична, достъпна”, както и да се купят нови влакове.
 
 Устойчивото нарастване на доходите ще е основен приоритет на управлението, като то може да стане за сметка на ръста на икономиката. ГЕРБ и Патриотите обещават предприемане на решителни мерки за борба със сивата икономика.

 
 Предвижда се премахване на административната тежест за бизнеса. Според програмата ще бъде приет специален Закон за премахване на административната тежест с въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие“ и принципа на „една информация в една администрация“. Обещава се и подкрепа за развитието на икономически зони, чрез финансиране на мерките за насърчаване на инвестициите. Планира се продължаване процеса на опростяване на документацията по кандидатстване и отчитане на европроекти. 
 
В следващите години управлението ще се фокусира и върху устойчиво земеделие. Предвижда се реформа в поземлените отношения за устойчивост, комасация и отношение към земеделската земя като към природен ресурс, осигуряващ националната хранителна сигурност. В агросектора се планира запазване и въвеждане на нови схеми за държавна подкрепа, както и максимално усвояване на европейските мерки за подкрепа. Осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия и стимулиране на доходоносно селскостопанско производство и равнопоставеност на пазара е друг акцент в програмата за сектора. Ще бъде приет нов закон за храните, както и Закон за браншовите организации, става ясно от програмата.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще продължи да се изпълнява и ще се увеличи финансовият ресурс по нея чрез нарастващ процент на самоучастие на гражданите, става ясно от документа. Според плановете програмата ще се разшири и ще обхване тухлени многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

 Външната политика на България ще се ръководи от принципа на прагматично следване на националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните работи на страната ни, се казва в документа, подписан от ГЕРБ и Патриотите. Ще продължим неотклонно по пътя на евроатлантическата интеграция, категорични са от ГЕРБ и Обединените патриоти. Приоритет пред тях е и присъединяването на страната ни към Шенген.
 
„Устойчиво решение на проблема с миграцията може да бъде намерено единствено със съвместните усилия на всички засегнати или изложени на риск страни. Приоритет на ЕС трябва да бъде спирането на притока от мигранти на турските граници – сухопътни и морски”, се казва в документа и се допълва: „Споделяме необходимостта от една по-радикална реформа на Дъблинския регламент, така че тежестта при обработване на молбите за международна закрила да не се поема само от държавите на предна линия”.

Вижте всички приоритети за управление (2017- 2021)